[FakeTaxi] Alba Lala (Art Student Anal Exam / 04.26.2022)